احتمال ‌نقدی شدن یارانه ‌برنج، روغن‌ و شکر

وی تصریح کرد: اگر بودجه مورد درخواست وزارت بازرگانی مصوب شود، به تناسب آن حتما کالاهای کالابرگی اعلام خواهد شد. به هرحال وزارت بازرگانی تابع تصمیمات سیاستگذاران خواهد بود.

منبع خبر: پیمانه

اخبار مرتبط: احتمال ‌نقدی شدن یارانه ‌برنج، روغن‌ و شکر