گزارش تصویری / زنگ سپاس معلم -۲

گزارش تصویری / زنگ سپاس معلم -2
خبرگزاری مهر
عکس / محسن نوروزی فرد

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: گزارش تصویری / زنگ سپاس معلم -2