سرخط
دفتر امور رسانه‌هاي رياست‌جمهوري اعلام كرد كه محمود احمدي‌نژاد يكشنبه شب بعد از اخبار سراسري ۲۱ سيما به طور مستقيم با مردم گفت‌وگو خواهد كرد. به گزارش فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌هاي رياست‌جمهوري، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور يك شنبه شب ۲۵ ارديبهشت ماه بعد از اخبار سراسري ۲۱ سيما به طور مستقيم با مردم گفت‌وگو خواهد كرد.