احمدی‌نژاد لایحه اساسنامه شرکت تأمین مالی تجاری را تقدیم مجلس کرد

احمدي‌نژاد لايحه اساسنامه شركت تأمين مالى تجارى را تقديم مجلس كرد
خبرگزاری فارس
خبرگزاري فارس: به منظور گسترش حضور ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و منطقه‌اي، لايحه اساسنامه شركت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري(وابسته به بانك توسعه اسلامي) از سوي رئيس جمهور، تقديم مجلس شد. به گزارش حوزه دولت خبرگزاري فارس، لايحه اساسنامه شركت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد. بر اساس مقدمه توجيهي اين لايحه و با عنايت به اهميت تجارت و مراودات و همكاري‌هاي تجاري بين كشورهاي اسلامي و با توجه به نقش بانك توسعه اسلامي در تأمين منابع مالي لازم، مطابق اصول شريعت اسلام، براي ارتقاء فعاليت‌هاي تجاري كشورهاي اسلامي و همچنين با توجه به نقش و حضور ايران در تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌هاي بانك توسعه اسلامي و نهادهاي وابسته به آن و نظر به اينكه بانك مذكور جهت گسترش حجم تجارت بين كشورهاي اسلامي مبادرت به تأسيس شركت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري كرده است لايه مذكور تقديم مجلس شده است. بر اين اساس، از آنجايي كه درحال حاضر انجام مراتب فرآيند تصويب اساسنامه و عضويت در شركت مذكور هيچ گونه تعهد مالي جديدي را براي دولت جمهوري اسلامي ايران دربر نخواهد داشت، و با تصويب اساسنامه و عضويت در شركت يادشده سهامي كه قبلا جمهوري اسلامي ايران در برنامه تامين مالي صادرات بانك (EFS) پذيره نويسي و پرداخت كرده، به شركت بين‌المللي اسلامي تامين مالي تجاري انتقال مي‌يابد، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. بر اساس ماده واحده اين لايحه، به دولت اجازه داده مي‌شود، با پذيره‌نويسي يكصد و نود و دو (192) سهم به ارزش يك ميليون و نهصد و بيست هزاردلار (از طريق انتقال سهام جمهوري اسلامي ايران در "برنامه تأمين مالي صادرات " بانك توسعه اسلامي) به شركت مذكور بپيوندد و در افزايش سرمايه آتي شركت ياده شده با تصويب هيئت وزيران مشاركت كند. همچنين مقر شركت در شهر جده، پادشاهي عربستان سعودي و اولين شعبه آن در شهر دوبي؛ امارات متحده عربي خواهد بود و محل ساير شعب بسته به نياز، توسط شركت تعيين خواهد شد. عضويت اعضاي موسس عبارت خواهند بود از بانك و آن عده از كشورهاي عضو بانك و موسسات كشورهايي كه در پيوست(الف) اين موافقتنامه ذكر شده‌اند و در تاريخ مذكور در ماده 54 اين موافقتنامه يا قبل از آن اين موافقتنامه را امضا و ساير شرايط عضويت آن را احراز كرده باشند. پذيره نويسي بانك و اعضاي موسس ابتدا تعداد سهامي را كه در پيوست(الف) اين موافقتنامه مشخص شده، پذيره نويسي خواهند كرد. هر عضو ديگر حداقل 50 سهم پذيره نويسي خواهد كرد. سهامي كه ابتدا براي پذيره نويسي عرضه مي‌شود، به قيمت اسمي خواهد بود. همچنين مسئوليت اعضا از جمله بانك درمورد سهام مورد پذيره نويسي آنها محدود به بهاي قسمت پرداخت نشده سهام در زمان صدور آن است. هيچ يك از اعضا از جمله بانك به دليل عضويت خود نسبت به تعهدات شركت مسئوليتي نخواهد داشت. مجمع عمومي، نحوه تشكيل جلسات مجمع عمومي هر سال يك اجلاس سالانه برگزار خواهد كرد. مجمع مي‌تواند در ساير مواردي كه مجمع لازم بداند يا بنا به دعوت هيئت مديره، تشكيل جلسه بدهد. هيئت مديره در صورت درخواست يك سوم از اعضا بايد مجمع عمومي را دعوت به تشكيل كند. معافيت از ماليات شركت و دارايي‌ها، اموال، درآمدها، عمليات و معاملات آن كه به موجب اين موافقتنامه تجويز شده‌اند از هر گونه ماليات و حقوق گمركي معاف هستند. شركت همچنين از مسئوليت نسبت به وصول يا پرداخت هر گونه ماليات يا عوارض معاف است. انتهاي پيام/ك

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: احمدي‌نژاد لايحه اساسنامه شركت تأمين مالى تجارى را تقديم مجلس كرد