سفر ملکه بریتانیا به جمهوری ایرلند پس از یک قرن

آفتاب: روز ۱۷ ماه مه (۲۷ اردیبهشت) ملکه الیزابت دوم، نخستین مقام سلطنت بریتانیا خواهد بود که پس از گذشت یک قرن رسمأ به جمهوری ایرلند سفر می‌کند. دو کشور همسایه امیدوارند که این سفر ۴ روزه که به دعوت مری مک آلیس، رئیس‌جمهور ایرلند انجام می‌گیرد، به بیش از یک قرن سردی روابط دو کشور و خصومت و دل‌آزردگی مردم ایرلند از رفتار حکومت استعماری بریتانیا با مردم بومی آن جزیره در قرون گذشته پایان دهد. ولی، جمهوری‌خواهان طرفدار یکپارچگی دو ایرلند به این سفر اعتراض داشته و خواستار لغو آن شده‌اند. در متن بیانیه کاخ ریاست‌جمهوری ایرلند درباره این سفر رسمی، ابراز امیدواری شده است که دیدار ملکه بریتانیا گام دیگری در جهت بهبود روابط حسنه بین دو کشور باشد؛ اشاره‌ای غیرمستقیم به کدورت تاریخی بین دوبلین و لندن که گرچه سال‌هاست از روابط رسمی دو کشور پاک شده، ولی در فرهنگ ملی- تاریخی مردم ایرلند همچنان زنده نگاهداشته شده است. احیاء ارتباط اهمیت دعوت رئیس‌جمهوری ایرلند از مقام سلطنت بریتانیا برای سفر به دوبلین زمانی بهتر آشکار می‌شود که بدانیم جورج پنجم، پدر بزرگ ملکه الیزابت، آخرین پادشاه بریتانیا بود که یک قرن پیش، در سال ۱۹۱۱ به ایرلند سفر کرد. تاریخ دوران استعمار امپراتوری بریتانیا بر سرزمین‌های "ماوراء بحار" با وجود فاصله دور جغرافیایی آنها در آسیا، آفریقا و قاره نو، به جهاتی هنوز در قرن جدید موضوع بحث و پژوهش و داوری است؛ بطور مثال، دولت بریتانیا اخیرأ زیر فشار دولت کنیا مجبور شد اسناد محرمانه مربوط به دوران استعمار بر این کشور آفریقایی را منتشر کند. شکایت کنیا از بریتانیا به اتهام شکنجه استقلال‌طلبان کنیا توسط مقامات حکومت استعماری در نیمه اول قرن بیستم باز می‌گردد. ولی تجربه سال‌های استعمار بریتانیا بر جزیره همسایه آن، با وجود گذشت یک قرن از مبارزه مسلحانه‌ای که به تأسیس جمهوری ایرلند منجر شد، طولانی، دردناک و غیرقابل انکار است. خاطرات تلخ یورش

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: ملکه انگليس پس از حدود يك قرن به جمهوری ایرلند سفر مي‌كند