از این پس بجای "میخک" بگویید "فردوسی"!

به دنبال ثبت جهاني گونه جديد گياهي از جنس Silene كه به افتخار حكيم و شاعر توس و همزمان با بزرگداشت آغاز هزاره‌ دوم سرايش شاهنامه به نام Silene ferdowsii نامگذاري شد،

منبع خبر: پیمانه

اخبار مرتبط: از این پس بجای "میخک" بگویید "فردوسی"!