عکسی که گرفتن آن شش ماه طول کشید

عکسی که گرفتن آن شش ماه طول کشید
فرهیختگان
تعداد بازدیدها: ۱۰۷ فرهیختگان آنلاین: عکس، پل معلق بریستول در بریتانیا را نشان می‌دهد. اثر عبور خورشید در بالای پل در این شش ماه مشخص است. این عکس توسط جاستین کینل در فاصله زمانی شش ماه گرفته شده است.    

منبع خبر: فرهیختگان

اخبار مرتبط: عکسی که گرفتن آن 6 ماه طول کشید/ عکس