عکسی که گرفتن آن ۶ ماه طول کشید/ عکس

عکسی که گرفتن آن 6 ماه طول کشید/ عکس
آفتاب
آفتاب: این عکس توسط جاستین کینل در فاصله زمانی 6 ماه گرفته شده است. عکس، پل معلق بریستول در بریتانیا را نشان می‌دهد. اثر عبور خورشید در بالای پل در این 6 ماه مشخص است.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: عکسی که گرفتن آن 6 ماه طول کشید/ عکس