سرخط
به گزارش خبرگزاری مهر، داوود روستایی گفت: به دنبال انعقاد قرار داد سازمان دانش‌آموزی با برخی از مراکز تفریحی، فرهنگی، هنری و ورزشی برای برخورداری دانش‌آموزان سراسر کشور از تخفیف ویژه این مراکز، 500 هزار کارت نشاط بین دانش‌آموزان برتر تشکل‌های دانش‌آموزی توزیع می‌شود. وی ضمن اشاره به ارسال این کارت‌ها از امروز به استان‌های کشور افزود: اسامی مراکز طرف قرار داد با سازمان دانش‌آموزی توسط سازمان دانش آموزی هر استان اعلام می شود. روستایی خاطر نشان کرد: این کارت ها در مرحله دوم توزیع به برترین های حوزه ی قرآنی کشور اهدا می‌شود.