کاهش معاونت‌های وزارت خارجه پس از انتصاب ملک‌زاده

کاهش معاونت‌های وزارت خارجه پس از انتصاب ملک‌زاده
آفتاب
آفتاب: هیات وزیران با هدف انسجام و هماهنگی‌های بیشتر و در راستای قانون برنامه پنجم توسعه ، معاونت های وزارت امور خارجه را به تعداد شش معاونت کاهش داد. با تصویب هیات وزیران و به استناد تبصره (3) ماده (57) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، معاونت های وزارت امور خارجه به تعداد شش معاونت تعیین شد. این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: کاهش معاونت‌های وزارت خارجه پس از انتصاب ملک‌زاده