احضار سفیر مجارستان به وزارت امور خارجه

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: احضار سفیر مجارستان به وزارت امور خارجه