مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه صبح امروز سفیر مجارستان در تهران را که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه را به عهده دارد، به عنوان نماینده اتحادیه اروپایی به وزارت امور خارجه احضار کرد.

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: احضار سفیر مجارستان به وزارت امور خارجه