"فارسی"کلاس پنجم: "آریو برزن" شهید و دلاوری بزرگ (+عکس)  (۷ نظر)

"فارسی"کلاس پنجم: "آریو برزن" شهید و دلاوری بزرگ (+عکس)  (۷ نظر)
عصر ایران
"ایران ما هزاران هزار سرباز و سردار چون " آریو برزن" به خود دیده است . مردان و زنانی که دلاورانه جنگیده اند و از اسلام و ایران دفاع کرده ، با سربلندی و افتخار جان خود را فدا کرده اند. به کوچه ها و خیابان ها نگاه کنید ، نام این دلاوران و شهیدان را در همه جا می توانید ببینید. نام و راهشان جاودانه باد."به گزارش انتخاب ، این بخشی از درس شانزدهم کتاب "فارسی" کلاس پنجم ابتدایی است که تا پایان سال تحصیلی اخیر به دانش آموزان آیین از جان گذشتگی در راه میهن را می آموزد و شهیدان عصر حاضر را پاسبانان و پاسداران این خاک عزیز ، که از هر ایل و تباری برای ایران و اسلام به مبارزه با خصم دون رفتند و ایرانی را سرافراز عصرها و سربلند میان نسل ها کردند.با این وجود در تاریخ 5 تیر ماه امسال ، دادستان یاسوج به شهرداری این شهر دستور داد مجسمه آریوبرزن را از میدانی به همین نام در شهر یاسوج پایین بیاورد. حال اینکه نام آوری این سردار ایرانی نه به سبب عشیره و طایفه اش بوده نه به سبب مال و اموالش ، که هرچه از او به یادگار مانده دلیری و وطن پرستی و مبارزه بادشمنی است که بر خاک میهنش تاخته است تا دست او کوتاه کند و تصور چنین حماقت هایی به ذهنش نیاید و در همین راه هم جان آزاده به دادار می سپارد و الگویی می شود تا امروز به کودکانمان چنین بیاموزیم که وطن ذره ذره اش ناموس است و باید از آن به جان دفاع کرد.حال سئوال اینجاست  با این نوع برخورد با مجسمه ای که نمادی برای دفاع از وطن است ، از سال آینده هم درس شانزهم فارسی "پنجم دبستان " آیروبرزن خواهد بود  یا خیر ؟آیا می توان همچنان چنین خواند : وطن یعنی به دشمن راه بستن / به اوج آریو برزن نشستنوطن یعنی دو دست از جان کشیدن / به تنگشتان و دشتستان رسیدنزمین شستن ز استبداد و از کین / به خون گرم در گرمابه ی فینوطن یعنی اذان عشق گفتن / وطن یعنی غبار از عشق رفتننماز خون به خونین شهر خواندن / مهاجم را ز خرمشهر راندنسپاه جان به خوزستان کشیدن / شهادت را به جان ارزان خریدنوطن یعنی هدف یعنی شهامت / وطن یعنی شرف یعنی شهادت

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: "فارسی"کلاس پنجم: "آریو برزن" شهید و دلاوری بزرگ (+عکس)  (۷ نظر)