عطر زدن خطیب نماز جمعه تهران/ تصویر

عطر زدن خطیب نماز جمعه تهران/ تصویر
آفتاب
آفتاب: عطر زدن خطیب نماز جمعه تهران

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: عطر زدن خطیب نماز جمعه تهران/ تصویر