مراسم افتتاح بورس بین المللی نفت با حضور معاون اول رئیس جمهور در بورس کالای ایران برگزار شد.

مراسم افتتاح بورس بین المللی نفت با حضور معاون اول رئیس جمهور در بورس کالای ایران برگزار شد.
واحد مرکزی خبر

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: مراسم افتتاح بورس بین المللی نفت با حضور معاون اول رئیس جمهور در بورس کالای ایران برگزار شد.