وزیر اطلاعات از انعکاس اسناد جدید نفوذ در میان ضد انقلاب خارج نشین خبر داد و گفت : ایجاد شکاف و تردید در جریان ضد انقلاب متواری و خارج نشین از موفقیت های وزارت اطلاعات است.

وزیر اطلاعات از انعکاس اسناد جدید نفوذ در میان ضد انقلاب خارج نشین خبر داد و گفت : ایجاد شکاف و تردید در جریان ضد انقلاب متواری و خارج نشین از موفقیت های وزارت اطلاعات است.
واحد مرکزی خبر

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: انعکاس نفوذ وزارت اطلاعات در میان ضد انقلاب ؛ بزودی