پایگاه اطلاعات ایرانیان راه‌اندازی می‌شود

پايگاه اطلاعات ايرانيان راه‌اندازي مي‌شود
خبرگزاری فارس
خبرگزاري فارس: وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (40) قانون خدمات كشور آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات ايرانيان را تصويب كردند. به گزارش حوزه دولت خبرگزاري فارس، وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (40) قانون خدمات كشور آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات ايرانيان را تصويب كردند. اين پايگاه به منظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري راه‌اندازي مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد بستر لازم در تمامي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط با مردم، شماره ملي و كدپستي افراد را درج كنند پايگاه اطلاعات ايرانيان به منظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري راه اندازي مي‌شود. براساس اين آيين نامه‌، محل استقرار گذرگاه خدمات الكترونيك دولت در مركز داده مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري و بستر ارتباطي مورداستفاده، شبكه دولت خواهد بود. بر اين اساس، تامين تجهيزات، نرم افزارها، امنيت و فناوري‌هاي مورد نياز و تقويت بستر ارتباطي براي راه‌اندازي گذرگاه خدمات الكترونيك دولت و پشتيباني فني و امنيتي و نگهداري آن و همچنين برقراري ارتباط بين بانك‌هاي اطلاعاتي و نرم‌افزارهاي دستگاه‌هاي دولتي با سامانه ياد شده توسط مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري انجام مي‌شود. همچنين به منظور تعيين اقلام اطلاعاتي لازم جهت اشتراك گذاري، كدگذاري و سياست‌هاي امنيتي ناظر به دسترسي آنها توسط ساير دستگاه‌ها و هماهنگي در ايجاد، نگهداري و سرويس دهي گذرگاه خدمات الكترونيك دولت، تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي لازم و پيگيري آنها هيئتي مركب از نماينده تعدادي از دستگاه‌هاي ذي‌ربط به رياست معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري تشكيل مي‌شود. بر اين اساس، معاون نوسازي و تحول اداري (معاون)، رئيس مركز آمار ايران، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، رئيس سازمان ثبت احوال كشور، معاون ذي ربط وزارت اطلاعات، رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري، معاون ذي ربط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، معاون ذي ربط بانك مركزي، معاون ذي ربط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و رئيس امور توسعه دولت الكترونيك معاونت (دبير) از اعضاي اين هيئت هستند. بر اين اساس، هئيت مذكور در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي با اولويت ارتباط و تعامل بين بانك‌هاي اطلاعاتي، پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور (سازمان ثبت احوال)، پايگاه اطلاعات شناسه ملي و پايگاه اطلاعات املاك(سازمان ثبت اسناد و املاك)، پايگاه اطلاعات كدپستي (شركت پست)، پايگاه اطلاعات نظام جامع مالياتي كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، پايگاه اطلاعات پرونده سلامت ايرانيان (وزارت بهداشت)، پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري)، پايگاه اطلاعات بيمه شدگان (وزارت رفاه و تامين اجتماعي)، پايگاه اطلاعات خريد و فروش املاك (وزارت بازرگاني)، پايگاه‌هاي اطلاعات بانكي كشور(بانك مركزي )، پايگاه‌هاي اطلاعات آماري كشور (مركز آمار ايران)، پايگاه‌هاي اطلاعات امور گذرنامه، نظام وظيفه و گواهينامه رانندگي (وزارت كشور، نيروي انتظامي)، پايگاه‌هاي اطلاعات مربوط به امور تحصيلي (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم)، پايگاه‌هاي اطلاعات سوابق جزايي افراد (وزارت كشور، نيروي انتظامي، قوه قضائيه) و پس از دو سال از ابلاغ اين آيين نامه و با تعيين برنامه زمان بندي، ارتباط با ساير بانك‌هاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط در ارائه خدمات اداري و الكترونيكي به مردم را عملياتي مي‌كند. همچنين دولت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلف كرده است، زيرساخت‌هاي ارتباطي و مخابراتي مورد نياز را فراهم كنند. بر اساس اين آيين نامه، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد بستر لازم در تمامي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط با مردم، شماره ملي و كدپستي افراد را درج كنند. براساس اين آيين نامه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند؛ ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از بانك اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور براي تاييد اطلاعات سجلي و كدپستي شهروندان و از شناسه ملي ثبت شده در بانك اطلاعاتي سازمان ياد شده در بانك اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تاييد هويت اشخاص حقوقي و صحت كدپستي ارائه شده از سوي آنان جهت ارائه خدمت به مردم استفاده كنند. همچنين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، موظف است اعتبار لازم براي ايجاد تامين امنيت، نگهداري و توسعه پايگاه اطلاعات ايرانيان را به عنوان يك پروژه ملي در قالب بسته سياسي مربوط به توسعه فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني كنند. اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است. انتهاي پيام/ك

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: پايگاه اطلاعات ايرانيان راه‌اندازي مي‌شود