دانشجویان تجمع کننده در مقابل سفارت انگلیس در تهران در پایان این تجمع به یادکشته شدگان اعتراض های اخیر در انگلستان تعدادی شمع روشن کردند.

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: تجمع دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس