تصاویر/ تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: تجمع دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس