نجات کشتی فله بر ایرانی

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: نجات کشتی فله بر از دست دزدان دریایی سومالی توسط نیروی دریایی ارتش