نشست "یک کتاب یک نویسنده" در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری لرستان در ابتدای این جلسه آشنایی بیشتر نویسندگان جوان استان با آثار ادبی یکدیگر، زمینه سازی در جهت رشد و پرورش استعدادهای ادبی و حمایت از نویسندگان جوان را از اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد. کیانوش کشوری افزود: واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری لرستان با تمام توان و با فراهم آوردن بستر مناسب از جمله برگزاری کارگارههای آموزشی، برگزاری جشنوارههای فصلی در چارچوب کانون های آفرینش ادبی و بهره گیری از اساتید مجرب از نویسندگان و شاعران جوان و نوجوان حمایت می کند. وی همچنین از نویسندگان و شاعران خواست تا آثار ادبی یکدیگر را مورد حمایت معنوی قرار دهند. بنابر این گزارش در ادامه این نشست کتاب "خویش خانه" که از دو هفته قبل در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته بود توسط نویسندگان جوان مورد نقد و بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان دیدگاههای خود را در زمینه اثر یادشده بیان کردند. دومین نشست از سری نشست های یک کتاب یک نویسنده در شش ماهه دوم سال جاری از سوی واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری لرستان برگزار خواهد شد.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: عضویت ایران در انستیتو جهانی تئاتر لغو شد