مسجد کوفه در یک قرن پیش (عکس)

الف: عکس هوایی از مسجد کوفه که در وسط «خان الوقف» قرار دارد و در پایین تصویر صحن و حرم مسلم دیده می شود. این عکس در سال ۱۹۱٥ گرفته شده است.

منبع خبر: پیمانه

اخبار مرتبط: عکس/ مسجد کوفه در یک قرن پیش