عکس هوایی از مسجد کوفه در یک قرن پیش

عکس هوایی از مسجد کوفه در یک قرن پیش
شفاف

منبع خبر: شفاف

اخبار مرتبط: عکس هوایی از مسجد کوفه دریک قرن پیش