کلاهبرداری ۲۰ میلیارد تومانی در شمال تهران

در ادامه تحقیقات معلوم شد املاک شاکیان که با مدارک جعلی به افراد دیگری انتقال یافته است، پس از گذشت چند ماه به نام یک مرد میانسال ثبت شده است.

منبع خبر: پیمانه

اخبار مرتبط: کلاهبرداری 20 میلیارد تومانی در شمال تهران