سرخط
تصاویر تكان دهنده/ كشتار معترضان در یمن امروز (دوشنبه) دیروز (یكشنبه) استقرار ارتش در خیابانها در میان زخمیها از نیروهای پلیس نیز دیده می‌شود استقرار ارتش در خیابانها