جزئیات گزارش سازمان بازرسی: موجودی حساب ارزی؛ منفی و بدهکار

در تصویب طرح‌ها به موجودی حساب ذخیره ارزی توجه نشده و همین امر موجب پیشی‌گرفتن میزان تعهدات حساب از موجودی آن شده است و به‌رغم افزایش قیمت نفت در سال‌های برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزی نه تنها افزایش نداشته بلکه موجودی آن منفی و بدهکار نشان می‌ دهد.

منبع خبر: کلمه

اخبار مرتبط: جزئیات گزارش سازمان بازرسی: موجودی حساب ارزی؛ منفی و بدهکار