«پارس جنوبی» چگونه ثروت سرانه «قطر» را ۱۰ برابر «ایران» کرد؟‍!

نکته آن که قطری ها نه تنها به سرعت فازهای خود در پارس جنوبی را توسعه می دهند بلکه برای کند شدن روند توسعه فازهای ایرانی پارس جنوبی کارشکنی هم می کنند و به لطایف الحیل می کوشند شرکت های خارجی طرف قرار داد ایران،‌در کار خود وقفه ایجاد کنند... قطری ها نه تنها از رهگذر پارس جنوبی به ثروت بسیاری رسیده اند بلکه با درک این واقعیت که روزی این میدان تهی از گاز خواهد شد، درآمد حاصله از آن را در اقصی نقاط جهان سرمایه گذاری می کنند تا یک درآمد زاینده و دائمی برای نسل های آینده از خود به جا بگذارند.

منبع خبر: کلمه

اخبار مرتبط: «پارس جنوبی» چگونه ثروت سرانه «قطر» را ۱۰ برابر «ایران» کرد؟‍!