چاوز، قذافی را شهید خواند

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: چاوز سرهنگ قذافی را شهید نامید