چاوز کشتن قذافی را محکوم کرده و او را شهید توصیف کرد!

چاوز کشتن قذافی را محکوم کرده و او را شهید توصیف کرد!
خبرنامه ملی ایرانیان
به گزارش العربیه برخلاف اکثر رهبران جهان که مرگ قذافی را “مرحله ای جدید برای تأسیس دولت مدنی در لیبی و پایان دوران دیکتاتوری دانسته اند ” چاوز که یکی از دوستان نزدیک قذافی است در هنگام بازدید از ایالت “تاچیرا” با اشاره به مرگ قذافی گفت” متاسفانه خبر مرگ قذافی تایید شده است.. اما او را کشتند.. این هم یک نقض دیگری از حق زندگی یک انسان است.” رئیس جمهور ونزوئلا افزود او معمر قذافی را مبارزی بزرگ و شهید تلقی می کند. دراولین روزهای اعتراضات مردم لیبی شایعه شده بود که معمر قذافی به ونزوئلا و یا یکی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین فرار کرده است اما پس از گذشت ساعاتی از انتشار این خبر معمر قذافی با خودروی کوچک “توک توک” خود بر صفحه تلویزیون رسمی لیبی ظاهر گردید و خبر رسما تکذیب شد. قذافی روابط بسیار خوبی با کشورهای آمریکای لاتین داشت به همین دلیل واکنش این کشورها در ارتباط با مرگ او با سایر کشورهای تا حدودی متفاوت به نظر می آید. نه تنها چاوز مر گ قذافی را محکوم کرد بلکه رئیس جمهوری برزیل خانم دیلما روسف نیز گفت”برزیل مرگ قذافی را جشن نمی گیرد ولی تغیر و جهت گیری کشور لیبی به سوی دمکراسی و آبادانی را تشویق می کند.” وی افزود ما تمام تلاش خود را برای آبادانی و صلح در لیبی به کار خواهیم گرفت .

منبع خبر: خبرنامه ملی ایرانیان

اخبار مرتبط: چاوز سرهنگ قذافی را شهید نامید