دو گروه هفت نفره در زندان وکیل آباد مشهد مخفیانه اعدام شده اند

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: اعدام دست کم ۱۴ زندانی دیگر در زندان وکیل آباد مشهد