لاریجانی در گفتگو با مهر: گاهی رئیس جمهور می تواند از درون پارلمان انتخاب شود

نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند لاریجانی با بیان اینکه در نظام ریاستی رئیس جمهور رای جداگانه ای از مردم گرفته و در برخی مواد قانون اساسی نیز اختیاراتی به او داده شده تصریح کرد: زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند. رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه زمانی که نمایندگان ملت رئیس جمهور را انتخاب کنند راحت تر با او کار می کنند، گفت: اظهار نظر تحلیلگران غربی مبنی بر اینکه نظام پارلمانی در ایران حرکت به سوی دیکتاتوریست حرف مفتضحانه ای است. اگر اینطور باشد نظام انگلیس حتما دیکتاتوری است چون در آن نظام نیز نخست وزیر به وسیله پارلمان انتخاب می شود. لاریجانی تاکید کرد: این جهت گیری های رسانه ای در برابر فرمایشات رهبری کاملا مفتضح است زیرا نهاد اصلی که حقوق مردم را صیانت می کند پارلمان است. حرکت از نظام ریاستی به نظام پارلمانی منظم شدن ساختار کشور را در پی دارد وی با بیان اینکه حرکت از نظام ریاستی به سوی نظام پارلمانی به نوعی منظم تر شدن ساختار کشور است، گفت: البته وضع موجود هم محسنات زیادی دارد و اشکالی ندارد. در کل نظام ما از نظر ساختار قانون اساسی نظام خوبیست و با همین وضع هم می توان خوب کار کرد. رئیس مجلس افزود: یک مقدار از مشکلات مربوط به سلایق و تجربیات است. اما نظر رهبری درباره نظام پارلمانی هم از پشتوانه دقیقی برخوردار است که انضباط بیشتری در ساختار کشور ایجاد شود و وقت کمتری صرف هماهنگی های 3 قوه شود. فکر می کنم این حرکت رو به پیشرفت است. لاریجانی تاکید کرد: با استقرار نظام پارلمانی هماهنگی قوا بیشتر می شود و راحت تر تصمیم گیری می شود و برخی این اختلاف نظرها کاهش می یابد.

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: حمایت علی لاریجانی از انتخاب رییس‌جمهوری توسط «نخبگان مردم»