سرخط
سمنان - معاون آموزش ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي قوه قضائيه گفت: در امر به معروف و نهي از منكر مامور به تكليف هستيم.-1390/08/01-13:50