سفر وزیرامور خارجه به بحرین تکذیب شد

سفر وزيرامور خارجه به بحرين تكذيب شد
خبرگزاری دانشگاه آزاد
آنا: يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه خبر منتشره از سوي برخي رسانه ها در خصوص سفر وزير امور خارجه به بحرين را نادرست خواند .وی اعلام کرد: در حال حاضر هيچ گونه برنامه اي براي سفر صالحی وزير امور خارجه به بحرين در دستور كار وزارت امور خارجه قرار ندارد.

منبع خبر: خبرگزاری دانشگاه آزاد

اخبار مرتبط: وزارت خارجه سفر صالحي به بحرين را تكذيب كرد