وزارت خارجه سفر صالحی به بحرین را تکذیب کرد

يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه خبر منتشره از سوي برخي رسانه‌ها درباره سفر وزير امور خارجه به بحرين را نادرست خواند.به گزارش ايسنا، اين مقام آگاه در وزارت خارجه افزود: در حال حاضر هيچ‌گونه برنامه‌اي براي سفر دكتر علي‌اكبر صالحي ـ وزير امور خارجه ـ به بحرين در دستور كار وزارت امور خارجه قرار ندارد.

منبع خبر: الف

اخبار مرتبط: وزارت خارجه سفر صالحي به بحرين را تكذيب كرد