وزارت خارجه سفر صالحی به بحرین را تکذیب کرد

در حال حاضر هيچ‌گونه برنامه‌اي براي سفر دكتر علي‌اكبر صالحي ـ وزير امور خارجه ـ به بحرين در دستور كار وزارت امور خارجه قرار ندارد. يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه خبر منتشره از سوي برخي رسانه‌ها درباره سفر وزير امور خارجه به بحرين را نادرست خواند. به گزارش ايلنا، اين مقام آگاه در وزارت خارجه افزود: در حال حاضر هيچ‌گونه برنامه‌اي براي سفر دكتر علي‌اكبر صالحي ـ وزير امور خارجه ـ به بحرين در دستور كار وزارت امور خارجه قرار ندارد. پايان پيام

منبع خبر: ایلنا

اخبار مرتبط: وزارت خارجه سفر صالحي به بحرين را تكذيب كرد