ازدواج دوم عروس جوان را به زندان فرستاد

زن جوان وقتی ازدواج اولش را از همسرش پنهان می‌کرد، نمی‌دانست به حبس محکوم خواهد شد

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: ازدواج دوم عروس جوان را به زندان فرستاد