انفجار درخط لوله انتقال گاز مصر به اسرائیل

منبع خبر: پرس تی وی

اخبار مرتبط: «انفجار در لوله انتقال گاز مصر به اردن و اسراییل»