استفاده از قطره مولتی ویتامین در سال دوم زندگی کودکان ضروری است، ایرنا

كودكانی كه در سن یك سالگی از شیر مادر محروم می شوند، تماس كافی با نور خورشید ندارند، غذاهای پروتئینی كم می خورند، كودكان كم اشتها و یا محروم از توجه و عطوفت خانواده كه به مقدار كافی منابع مهم ویتامین را دریافت نمی كنند و كودكانی كه بد غذا هستند یا به لبنیات علاقه نداشته و یا به آن حساسیت دارند بهتر است كه از قطره مولتی ویتامین استفاده كنند.


منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: ضرورت قطره مولتی ویتامین برای کودکان