سخنگوی وزارت امور خارجه : تاسیس سفارت مجازی در ایران اعتراف امریکا به اشتباه بزرگ قطع روابط است


سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص خبر تاسیس سفارت اینترنتی آمریکا در ایران اظهار داشت: توسل دولت آمریکا به این ابتکار ، قبل از هر چیز در واقع اعتراف به اشتباه بزرگ دولت آمریکا در قطع روابط دو ملت و پشت نمودن به ملت ایران است، اما ابتکارات مجازی جبران کننده این اشتباه یا آنگونه که اعلام شده است ، انتقال دهنده پیام آمریکا به مردم ایران نخواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: در واقع عدم دریافت پیام ، مشکل دولت آمریکاست که از زمان کودتا علیه دولت مردمی در ایران در قبل از انقلاب تا کمک به ترور دانشمندان ایرانی در زمان حاضر ، پیام ملت ایران مبنی بر انتخاب گزینه استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی در جهت سعادت و رفاه خود را نشنیده یا نشنیده گرفته است. تداوم سیاست های بیهوده ضد ایرانی دولت آمریکا صرفا در چارچوب این امر قابل توجیه است.

  وی به دولت آمریکا توصیه کرد: بهتر است با پندگرفتن از گذشته بطور صادقانه بدنبال تغییر رویه و رویکرد خود در قبال ملت (!) بزرگ ایران باشد.

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: ایران: ایجاد سفارت مجازی آمریکا اعتراف به اشتباه است