سه ماهواره ایرانی به فضا می روند

رییس سازمان فضایی ایران از پرتاب سه ماهواره 'نوید'،'فجر'و'كاوشگر پنج'‌ درآینده نزدیك به فضا خبر داد.

منبع خبر: پیمانه

اخبار مرتبط: پرتاب ۳ ماهواره ایرانی در آینده نزدیک به فضا