تصاویر ویژه هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی امریکا تا ساعتی دیگر منتشر می شود

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: «هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در مأموریت جاسوسی از ایران»