فیلم / هواپیمای تجسسی آمریکا توسط سپاه رونمایی شد

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: ایران هواپیمای تجسسی آمریکا را نمایش داد (ویدئو)