فیلم / هواپیمای تجسسی آمریکا توسط سپاه رونمایی شد

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: «نمایش هواپیمای تجسسی آمریکا در تلویزیون ایران»