«ایران سه ماهواره به فضا پرتاب می‌کند»

منبع خبر: مردمک

اخبار مرتبط: پرتاب ۳ ماهواره ایرانی در آینده نزدیک به فضا