سرخط
تابناک ـ سوال نظر سنجي برنامه ۹۰ در شب گذشته به این صورت بود که کدام یک از دو تيم استقلال و پرسپوليس برنده دربی ۷۳ است . تا ساعت ۲ صبح حدود ۵۲ درصد تیم استقلال را برنده دیدار می دانند و ۴۸ درصد رای به برد پرسپوليس دادند .