سرخط
در آغاز این گزارش تلویزیونی، تابوت کیم جونگ ایل، پوشیده در پرچم حزب کارکران کره، تنها تشکل مجاز سیاسی در کره شمالی، نشان داده شد که حرکت خود را از کاخ یادبو کومسوسان که در روزهای اخیر برای ادای احترام عمومی در آن به امانت گذاشته شده بود آغاز می کند. کیم جونگ اون، پسر و جانشین رهبر سابق، در لباس سیاه، و بدون دستکش و کلاه مسافتی را در کنار اتومبیلی که تابوت روی سقف آن قرار داشت حرکت کرد در حالیکه شمار دیگری از مقامات ارشد نظامی و غیرنظامی کره شمالی نیز اتومبیل را همراهی می کردند. در ادامه گزارش، ستون خودروهای همراه تابوت نشان داده شد که پیشاپیش آن، یک اتومبیل با تصویری عظیم از کیم جونگ ایل در حرکت بود و تعدادی خودرو حامل دهها عضو گارد تشریفات نظامی نیز اتومبیل حامل تابوت را اسکورت می کردند. مراسم تشییع جنازه در زیر بارش برف در پیونگ یانگ برگزار می شد و در طول گزارش، بارها تصاویر جمعیت انبوه سوگواران در دو سوی خیابان پخش شد که به شدت بی تابی می کردند. در برخی تصاویر، بی تابی حاضران در صحنه به حدی بود که افراد پلیس یا سربازانی که مامور حفظ نظم بودند ناگزیر می شدند از تلاش عزاداران برای نزدیک شدن به تابوت جلوگیری کنند. گزارشگر تلویزیونی در شرح این مراسم بر شدت اندوه مردم تاکید می گذاشت و درگذشت کیم جونگ ایل را ضایعه ای توصیف می کرد که تنها با آغاز رهبری کیم جونگ اون و ادامه راه پدرش تسلی می یابد. رهبری موروثی و آرامگاه موروثی؟ طبق برنامه اعلام شده از تلویزیون دولتی کره شمالی، در ساعت ۱۲ به وقت محلی به احترام کیم جونگ ایل - که لقب رهبر محبوب به او داده شده بود - در سراسر کره شمالی و نمایندگی های رسمی این کشور در خارج سه دقیقه سکوت اعلام شد. پس از آن، سوت کارخانه ها، کشتی ها و قطارها نیز به نشانه احترام به صدا در آمد. به گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی، جنازه رهبر سابق این کشور پس از عبور از خیابان ها، به کاخ یادبود کومسوسان بازگردانده می شود تا پس از مومیایی شدن، در آرامگاه او در این کاخ قرار گیرد. این کاخ محل اقامت رسمی کیم ایل سونگ، رهبر اسبق کره شمالی بود که پس از درگذشت او در سال ۱۹۹۴، به دستور کیم جونگ ایل، پسر و جانشینش به آرامگاه پدر و زبارتگاهی برای مردم کره شمالی تبدیل شد. جنازه مومیایی شده کیم ایل سونگ در یک تابوت شفاف در این کاخ مورد بازدید مردم کره شمالی و مقامات خارجی قرار می گیرد و انتظار می رود که جسد کیم جونگ ایل نیز به همین ترتیب در معرض بازدید قرار گیرد. برخی خبرگزاری ها از تدارکات مفصل ده روز گذشته برای برگزاری مراسم تشییع جنازه کیم جونگ ایل خبر داده و از جمله گفته اند که به بسیاری از شهروندان کره شمالی که در ماموریت خارج به سر می برند گفته شده بود که برای حضور در مراسم عزاداری به کشور بازگردند. از هیچ مقام و هیات خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل نیامده بود و برنامه ریزان این مراسم ترجیح داده بودند که آن را به عنوان یک مراسم ملی و داخلی به اجرا بگذارند. به گفته ناظران، هدف حکومت کمونیستی کره شمالی از برگزاری این مراسم بیش از هر چیز قانع کردن مردم این کشور در مورد اقتدار و محبوبیت رهبری و اطمینان بخشیدن نسبت به تداوم و ثبات نظام سیاسی کنونی تحت رهبری موروثی خاندان کیم بوده است در حالیکه سایر کشورهای جهان طی بیش از شش دهه که از آغاز حکومت این خاندان می گذرد، شاهد تحولات سیاسی عمیقی بوده اند. از کره شمالی به عنوان منزوی ترین کشور جهان نام برده می شود و تلاش حکومت آن کشور در جلوگیری از تماس و تبادل اطلاعات بین شهروندان و جهان خارج اقدامی در جهت ممانعت از بروز هرگونه درخواست یا حرکتی برای تغییر تلقی می شود. کره شمالی از لحاظ نفرات نظامی، دارای یکی از بزرگترین ارتش های جهان است و از نظر تجهیزات جنگی نیز توانایی قابل توجهی دارد اما اقتصاد آن کشور با دشواری های فراوانی مواجه است و گفته می شود که میلیون ها نفر از شهروندان کره شمالی با فقر و کمبود مواد غذایی دست به گریبان هستند. محدودیت کسب اطلاعات از کره شمالی و دشواری درک واقعیات سیاسی و اجتماعی آن کشور به حدی است که حتی در مورد ماهیت واقعی تصاویر گریان شهروندان که ظاهرا در سوگ رهبر خود عزادارند نیز اطمینانی وجود ندارد. مشخص نیست که آیا شهروندان گریان این کشور، به دلیل فقدان آگاهی از جهان خارج و ناتوان از تصور شرایطی متفاوت، واقعا زندگی تحت نظام حکومتی فعلی را مطلوب و خود را مدیون رهبری مطلق العنان این کشور می دانند. یا اینکه بسیاری از سوگواران مرگ کیم جونگ ایل از واقعیات کشور خود خبر دارند اما از بیم حکومت و برای ادامه حیات در یک نظام حکومتی که تمامی امکانات اقتصادی و سیاسی را در انحصار خود گرفته، ناگزیر از تظاهر به سوگواری بوده اند.