سرخط
ایلام- مشاور رییس جمهوری و رییس مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اظهاراتی از بازنگری در قوانین مدنی در حوزه زنان خبر داد و گفت : با توجه به وجود خلاءهای قانونی در حمایت از زنان این قوانین بازنگری خواهند شد.-1390/10/07-22:21