سرخط
مجتهد زاده لاریجانی گفت: در صورت اجرای این قانون كه هدف آن تحكیم بنیان خانوده است بازده كاری 100 درصد افزایش خواهد یافت و مزایای شغلی بانوان حذف نخواهد شد. وی از تمامی دستگاه های اجرایی خواست در اجرای این قانون نهایت همكاری را داشته باشند. دور چهارم سفرهای استانی رییس جمهور و هیات دولت به استان ایلام از امروز آغاز شده است.