نامه زندانیان سیاسی آزاد شده به اقلیت مجلس: قبری که بر سر آن گریه می کنید مرده ندارد

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: نامه جمعی از زندانیان سیاسی آزاد شده به برخی از ثبت نام کنندگان در انتخابات