اخبار زندانیان سیاسی/ حکم حبس امیر خرم به ۸ سال افزایش یافت

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: حکم حبس امیر خرم به ۸ سال افزایش یافت