حکم حبس امیر خرم به ۸ سال افزایش یافت

حکم حبس امیر خرم به ۸ سال افزایش یافت
انقلاب اسلامی

چکیده : سید امیر خرم عضو شورای مرکزی نهضت آزادی که از ۴ ماه پیش دربند ٣۵٠ اوین مشغول سپری کردن محکومیت ۶ ساله خود بود، طی روزهای گذشته به واحد اجرای احکام دادسرای مقدسی اوین فراخوانده و حکم ٢سال حبس تعزیری مربوط به پرونده ای با عنوان اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در شورای مرکزی نهضت آزادی به وی ابلاغ شد

با اضافه کردن دو سال حبس به حکم امیر خرم، عضو دربند شورای مرکزی نهضت آزادی، محکومیت وی به ۸ سال حبس تعزیری افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار کلمه، سید امیر خرم عضو شورای مرکزی نهضت آزادی که از ۴ ماه پیش دربند ٣۵٠ اوین مشغول سپری کردن محکومیت ۶ ساله خود بود، طی روزهای گذشته به واحد اجرای احکام دادسرای مقدسی اوین فراخوانده و حکم ٢سال حبس تعزیری مربوط به پرونده ای با عنوان اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در شورای مرکزی نهضت آزادی به وی ابلاغ شد.

امیر خرم را پیرعباسی قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در ۲۶ مهر ماه ۸۹ محاکمه کرده بود که پس از دو ماه، در روز ۱۶ آذر، حکم هفت سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق را به وی ابلاغ کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر با یک سال کاهش، به شش سال حبس تبدیل شد.

او پس از عاشورای سال ۸۸ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد و مدت ۵۰ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برد. این فعال سیاسی، در سال ۸۰ نیز همراه با دیگر اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی بازداشت شده و ۱۳۵ روز را در سلولهای انفرادی بازداشتگاه ۵۹ سپاه گذرانده بود.

پیش تر زندانیان دیگری از جمله ابوالفضل عابدینی، مجیدتوکلی، عیسی سحرخیز، مهدیه گلرو و بهاره هدایت در حین گذراندن دوران محکومیتشان با تشکیل دادگاه جدید از سوی قوه قضاییه با افزایش حکم مواجه شدند.

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: حکم حبس امیر خرم به ۸ سال افزایش یافت